AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLLƏZOVA VÜSALƏ ZAKİR QIZI

ƏLLƏZOVA VÜSALƏ ZAKİR QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin kiçik elmi işçisi.

Vüsalə Zakir qızı Əlləzova 25 iyun 1982-ci ildə Ermənistanın Kalinin rayonunda anadan olub. Orta məktəbi Şamaxı rayonunda bitirib. 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində bakalavr pilləsi üzrə, 2005-2007-ci illlərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda magistr pilləsi üzrə təhsil alıb.

2009-cu ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsində elmi fəaliyyət göstərir,

2001-ci il 27 oktyabr tarixindən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin inkişaf tarixi (2003-2013-cü illər)” adlı dissertasiya üzərində işləyir.

                                                 Məqalələri

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Eğitim Sahasında İlişkiler. Yeni Türkiye 76, Kafkazlar özel sayısı-VI. Temmuz-Aralık 2015, səh.69-73
 2. Роль фонда Гейдара Алиева в формировании современной образовательной системы Азербайджанской Республики.  Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность. Материалы Международной научной конференции, посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия.  Магас 2017, с. 40-41
 3. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında hərbi təhsil sisteminin formalaşdırılması. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt 2018, səh.62-63
 4. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı (1993-2003-cü illər). Gənc tarixçi tədqiqatçıların “ELM GÜNÜ”nə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Bakı 2019, səh72-73
 5. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində kadr potensialının möhkəmləndirilməsi. “Gənc tədqiqatçı”elmi-jurnalı. Bakı 2019
 6. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Təhsil Strategiyasının hazırlanması sahəsindəki fəaliyyəti (1993-2003-cü illər). “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı.

Əldə etdiyi nailiyyətlər

 1. 2017-ci ildə Lənkəran şəhərində keçirilmiş “XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransda fəal iştirakına görə sertifikatla təltif olunub.
 2. 2018-ci ildə Qusar rayonunda keçirilmiş “XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransda fəal iştirakına görə sertifikatla təltif olunub.
 3. 2018-ci ildə Qusar rayonunda keçirilmiş “XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransda fəal iştirakına görə Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub.

Elmi-ictimai fəaliyyəti (aşağıdakı əsərlərin çapa hazırlanmasında birbaşa iştirak etmişdir):

 1. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Seçilmiş əsərləri VII cild. Bakı, “Təhsil”, 2011, 688 səh.
 2. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Selected Works. Volume VIII. Baku, “Təhsil”, 2011, 672 pp.
 3. Ягуб  Махмудлу (Махмудов) Избранные труды. Том XI. Баку, “Təhsil”, 2012,576 стр.
 4. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Seçilmiş əsərləri XII cild. Bakı, “Təhsil”, 2012, 624 səh.
 5. Heydər Əliyev. İki cilddə. 1-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. -500 səh.
 6. Heydər Əliyev. İki cilddə. 2-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013.- 704 səh.
 7. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar. 2 cilddə. I cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. – 668 səh.
 8. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar. 2 cilddə. II cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. – 640 səh.
 9. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003). 1-ci cild. Heydər Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016. – 704 səh.
 10. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild. İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016. – 716 səh.
Paylaş: