AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

KƏRİMOVA AYSEL QƏHRƏMAN QIZI

KƏRİMOVA AYSEL QƏHRƏMAN QIZI

“Qədim tarix” şöbəsinin  elmi işçisi.

Kərimova Aysel Qəhrəman  qızı  1983-cü il 18 dekabr  Bakı  şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır.  1990-2000- cı illərdə Səbail r-nu 50 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2000-2004-cü illərdə  BDU-nin Tarix fakultəsində bakalavr pilləsində təhsil almışdır. 2004-2006-cı illərdə BDU-nin Tarix fakultəsində magistr təhsili almışdır. 2008-2011-cu illərdə təhsilini AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix  İnstitutunda  aspirantura pilləsində təhsilini davam etdirmişdir. 2006-2010 illərdə Milli Arxiv İdarəsində Baş İdarədə çalışmışdır. 2010-cu ildən AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda çalışır.

“Azərbaycan Albaniya dövlətinin cənub-şərq əraziləri antik mənbələrdə (e. ə. I minilliyin sonları – e. I minilliyin əvvəllərində)” adlı dissertasiya üzərində çalışır.

Evlidir, bir qızı var.

Əsərlərin siyahısı:

Azərbaycan dilində

1. Siciliyalı Diodor “Tarixi kitabxana” əsərindən / Azərbaycanın qədim tarixinə dair mənbələr Müntəxəbat.- (tərcümə və şərhlər).- Bakı.-Turxan.- 2014.- s.135-137                                                

2. Strabon antik Azərbaycanda yaşayan əhalinin dini görüşləri barədə // Magistr və gənc alimləri, tədqiqatçıların Azərbaycanın Xalq Cumhuriyyəti  88-ci ildönümünə həsr olunmuş  Konfransın materialları.-  Bakı.- 2006.- s.219-221

3. Dərbənd keçidi antik mənbələrdə // AMEA  Elmi əsərlər :  Azərbaycan və Dağıstan: qardaşlıq münasibətlərinin  tarixi müasirlik, perspektivlər mövzusunda  Seyid Qurbanovun  xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları .-Xüsusi buraxılış.-  Bakı.- 2010.- 33 cild.- s. 21-26

4. Klavdi Ptolemey qədim Şamaxı şəhəri haqqında // AMEA  Elmi əsərlər.- 31 cild.-   Bakı.- 2009.- s. 167-170

5. Antik müəlliflər kaspilər haqqında // AMEA  aspirantların  elmi konfransının materialları.-  Bakı.- 2010.- s. 326-330

6. Azərbaycan Albaniyası hakkında // Yeni Türkiye Strateji Araşdırmalar Merkezi. -Yeni Türkiye 75 Kafkaslar özel sayısı V.-Temmuz-aralık, -2015.- sayı 75- səh 238-344.

7. Albaniyanın Xəzəryanı tayfaları   yunan –roma müəlliflərinin əsərlərində //Tarix,insan və cəmiyyət.-Elmi nəzəri və elmi metodiki jurnal.-Bakı.- 2018.4(23).- səh.39-46.

Rus dilində

8. Древний Азербайджанский город Дербенд в античных источниках // AMEA -  Elmi əsərlər Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhiflələri  mövzusunda Beynəlxalq elmin konfransın materialları.-  Bakı.-  2010.- 40  cild.- s. 57-65

Macar dilində

9. Kaszpiana – azokori Azerbajdzsan területe (Kaspiana qədim azərbaycan ərzisidir) – “Macarıstan – Azərbaycan: mədəniyyətlərin dialoqu”.- IV Beynəlxalq elmi konfrans (məruzələr, məqalələr, xülasələr). -17 – 19 noyabr 2009.- Budapeşt. -2010.- II cild. -s.245-250

Paylaş: