AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

XANMƏMMƏDOVA NƏRMİN ƏLİYAR QIZI

XANMƏMMƏDOVA NƏRMİN ƏLİYAR QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ” şöbəsinin elmi işçisi.

Nərmin Əliyar qızı Xanməmmədova 27 sentyabr 1989-cu ildə Zərdab rayonunda anadan olub.

2008-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində bakalavr pilləsi üzrə ali təhsil alıb. 2012-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində magistr pilləsi üzrə təhsilini davam etdirib. 2014-cü ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2015-2018-ci illərdə “Vətən tarixi” ixtisası üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası” şöbəsinin əyani doktoranturasına qəbul olub.Şimali Azərbaycanda qaçqınlara dair dövlət siyasəti (1914-1920-ci illər)” mövzusunda fəlsəfə doktoru disertasiyası müzakirə mərhələsindədir.

2018-ci ilin iyun ayından “

AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ” şöbəsində kiçik elmi işçi, həmin ilin oktyabr ayından isə elmi işçi vəzifəsində işləyir. Eyni zamanda 2018-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının üzvüdür.

Elmi məqalələri:

 1. Rusiya imperiyasının Qafqaz cəbhəsi qaçqınlarına münasibətdə etno-konfessional ayrı-seçkilik siyasəti (1914-1917-ci illər) //AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş IV beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. № 64, 65, 66. 22-27 aprel 2017, Lənkəran.  s. 392-397.
 2. Çar hökuməti və Qafqaz cəbhəsi qaçqınları (1914-1917, fevral) //Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. 17-18 aprel, Bakı. Elmi məruzələr. s. 234-239.
 3. Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası qaçqınlıq problemi haqqında (1918, mart-may) //“Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 16-cı elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, 2017. s. 212-217.
 4. Rusiya imperiyasının qaçqınlara dair siyasi-hüquqi fəaliyyəti: formalaşması və əsas istiqamətləri (Birinci Dünya Müharibəsi dövrü) //Tarix və onun problemləri. № 3. Bakı, 2017. s. 84-89.
 5. I dünya müharibəsi dövründə Osmanlıdan Qafqaza erməni miqrasiyası: tarixşünaslığa dair //İNOCTE 2017. II Uluslararası Osmanlı araşdırmalarında yeni eğilimlər kongresi. Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri. 12-14 eylül 2017-Baku. s. 43-51.
 6. Müasir dövrdə Yaxın Şərq dövlətlərindən qaçqınlıq: səbəbləri, dinamikası və istiqamətlərinə dair //Tezislər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. (16-17 oktyabr 2017-ci il, Bakı). Bakı, 2017. s. 65-66.
 7. Rusiyanın erməni qaçqınların Osmanlı dövlətinin işğal edilmiş ərazilərinə qayıtması məsələsində siyasətinə dair. (1915-1918-ci illər) //Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı. 26-27 oktyabr 2017-ci il. Gəncə, 2017.  s. 140-142.
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və qaçqınlar problemi: hüquqi sənədlər və onların təhlili //“Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 17-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, 2018. s. 189-195.
 9. Cümhuriyyətin qaçqınlara dair fəaliyyətinin institutlaşdırılması: Himayədarlıq nazirliyi (1918-1920) //Bakı Universitetinin Xəbərləri. Hümanitar elmlər seriyası. № 2. Bakı, 2018. s. 206-214.
 10. “Tatyana” komitəsinin Şimali Azərbaycanda fəaliyyətinə dair (1914, sentyabr-1917, fevral) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Elmi Əsərləri”. 73-cü cild. Bakı, 2018. s. 180-192.
 11.  Azərbaycandan Osmanlı dövlətinə miqrasiyalar və onun dinamikasına dair (XIX-XX əsrin əvvəlləri) //Qafqazda deportasiyalar. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 2018.  s.70-71.
 12. The Azerbaijan Democratic Republic's Refugee Crisis //VISIONS of Azerbaijan. Special Issue. 2018. p. 50-53
 13. О деятельности Комитета Татьяны в Северном Азербайджане (1914, сентябрь-1917, февраль) // Гилея. Випуск 132 (№ 5). Киев, 2018. c. 141-145.
 14. Rusiya imperiyasının qaçqınlara dair siyasətində milli təşkilatların rolu: 1914-1917-ci illər. //“Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 18-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, 2019. S. 211-222.
Paylaş: