AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

XƏLİLOV CAHANGİR RUFULLA OĞLU

XƏLİLOV CAHANGİR RUFULLA OĞLU

1964-2019

Tarix İnstitutunun "Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi" şöbəsinin elmi işçisi

1964-cü il 25 dekabr tarixində Bakı şəhərində anadan olub.

1983-cü ildə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbini bitirib.

1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib. Bir müddət Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb.

1995-ci il 24 noyabr tarixindən AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda çalışırdı.

O, Azərbaycan-Amerika əlaqələri tarixini araşdırırdı.

Tarix İnstitutunun Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi şöbəsinin elmi işçisi Cahangir Rufulla oğlu Xəlilov 3 sentyabr 2019-cu ildə vəfat etmişdir. 

Paylaş: