AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Naxçıvan: tarixi və abidələri

Müəllif Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 216
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 663
Yükləmə sayı 16

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi və dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanın tarixi işıqlandırılır. Əsərdə Naxçıvanın keçdiyi tarixi inkişaf yolu ayrı-ayrı dövrlər üzrə nəzərdən keçirilir. Kitaba əlavə olunmuş illüstrasiya materialı oxucularda həmin dövrlər haqqında daha dolğun təsəvvür yaradılmasına, Naxçıvan tarixinin daha dərindən dərk edilməsinə imkan yaradır. «Naxçıvan: tarixi və abidələri» kitabında verilən konkret və zəngin faktik material bu qədim Azərbaycan torpağına ərazi iddiaları ilə çıxış edən erməni saxtakarlarının heç bir elmi əsasa malik olmadıqlarını sübut edir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Paylaş: