AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri

Müəllif Məmmədəli Şərifli
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 440
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 1765
Yükləmə sayı 165

Monoqrafiya az tədqiq olunmuş Azərbaycan dövlətlərinin - Şirvanşahlar, Məzyədilər, Sacilər, Salarilər, Şəddadilər, Rəvvadilər dövlətlərinin tarixinin tədqiqinə həsr olunub. Kompleks şəkildə dövrün probemləri, siyasi və sülaləvi süjet xətti, iqtisadi və sosial tarixi, o cümlədən də ərazi və əhali, rusların və türklərin yürüşləri, kənd təsərrüfatı və sənətkarlıq, şəhərlər və ticarət, ictimai və aqrar münasibətlər nəzərdən keçirilmişdir. 

Paylaş: