AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Quba xanlığı

Müəllif Tofiq Mustafazadə
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə tarix
Səhifə sayı 480
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 650
Yükləmə sayı 20

Kitab XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuş xırda feodal dövlətlərindən birinin – Azərbaycan xanlıqları sistemində çox mühüm mövqeyə malik Quba xanlığının tarixinə həsr olunmuşdur. Müəllif uzun illərlə Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə arxivlərindən topladığı materiallar, habelə tarixi mənbələrdən əldə etdiyi faktlar əsasında Quba xanlığının ərazisi, təsərrüfat həyatı, xanlıqda mövcud olmuş sosial-iqtisadi münasibətlər, dövlət idarəçiliyi, hərbi iş haqqında, Fətəli xanın və onun xələfi Şeyxəli xanın daxili və xarici siyasəti haqqında məlumat vermişdir. Kitab tarixçi alimlər, tələbələr və ümumiyyətlə tarixlə maraqlananlar üçün faydalı ola bilər. 

Paylaş: